خدمات پرستاری

خدمات پرستاری و پزشکی از خدمات اصلی مجموعه خدمات پرستار با برند تجاری Nurse-services است .

برای معرفی بیشتر خدمات ، ابتدا این واژه را مورد بررسی قرار می دهیم .

مهارت های پرستار

کمک برای بازیابی سلامت و بهبود شکل زندگی بیمار

زمینه فعالیت پرستار

پرستاران در زمینه بهداشت از نوع تخصص بهداشت و درمان فعالیت می کنند .

پرستاری

به تمامی اموری که پرستار برای بیمار انجام می دهد پرستاری می گویند .

پرستار

پرستار فردی است که در زمینه اصول علمی و مهارتهای حرفه‌ای مراقبت، درمان و آموزش بیماران تحصیل کرده و در خدمات پرستاری مهارت داشته باشد .

خدمات

خدمات یا سرویس‌ها به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می‌شود و لزوماً نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.

نمایش دادن همه 19 نتیجه

Show sidebar

بهیار در منزل

بهیار همراه بیمار

پرستار در منزل

پرستار همراه بیمار

تخت Icu

تزریقات در منزل

تعویض پانسمان در منزل

تعویض سوند فولی در منزل

تعویض سوند معده در منزل

درمان زخم بستر در منزل

درمان زخم دیابتی در منزل

رگ گیری نوزاد و بیماران بد رگ در منزل

کمک بهیار همراه بیمار

گذاشتن سوند فولی در منزل

گذاشتن سوند معده در منزل

مراقبت از بیماران خاص در منزل

مراقبت از پگ در منزل

مراقبت بعد از عمل زیبایی در منزل

وصل سرم در منزل