خدمات پرستاری

اخلاق حرفه‌ ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری

اخلاق حرفه‌ ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری
مقدمه و هدف اخلاق حرفه‌ ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری

مقدمه و هدف اخلاق حرفه‌ ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری

اخلاق حرفه‌ ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری  اینگونه است . که هر حرفه‌ای نه فقط پرستارییا پزشکی که به طور مستقیم با ارباب رجوع برخورد دارد. نیازمند اخلاق می‌باشد. هرچند اخلاق در همه مشاغل ضروری است. اما در حرفه پرستاری این عامل ضرورت بیشتری دارد. رفتار معنوی و توأم با مسئولیت پرستاران با بیماران،  نقش مؤثری در بهبود و بازگشت سلامتی آنان دارد.  لذا حرفه پرستاری بر پایه اخلاق استوار است. به عبارت دیگر اخلاق پرستاری،  مجموعه تظاهراترفتاری پرستار در جریان فعالیت حرفه‌ای خویش است. که باید به صورت ارتباطات فردی در رابطه با بیمار،بستگان بیمار،  جامعه، همکاران و….. تجلی کند گفته می‌شود.

بحث و نتیجه‌گیری اخلاق حرفه‌ ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری

سرمایه‌گذاری در بعد صلاحیت اخلاقی پرستاران راهی برای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری می‌باشد.  بدین جهت توسعه‌ی اخلاق پرستاری یک اقدام فرعی و دست دوم نیست،  بلکه ضرورتی برای ارتقاء حرفه‌ای و بهبود خدمات  است.  با این وجود،  توسعه‌ی اخلاق پرستاری هنگامی که نهادینه شده باشد. بهتر صورت می‌گیرد، چرا که تصمیم‌گیری اخلاقی در شرایط واقعی فقط با شناخت مفاهیم اخلاقی و دانستن ارزش‌ها مقدور می‌باشد.تعریف ساده پرستار با اخلاق حرفه‌ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری  یکی از ارکان مهم سیستم‌های خدمات بهداشتی – درمانی در هر کشور است.خدمات پرستاری می‌تواند به‌طور مستقیم بر پیامد سلامت و بیماری و شاخص‌های مرتبط با آن مؤثر باشد.

بحث و نتیجه‌گیری اخلاق حرفه‌ ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری

یافته‌های اخلاق حرفه‌ ای در ارائه‌ی خدمات پرستاری

اخلاق پرستاری را می‌توان به دو بخش اخلاق حرفه‌ای و اخلاق انسانی و اسلامی تقسیم کرد.

رعایت معیارهای اخلاقی در فعالیت پرستاری از سایر موارد مراقبتی، حساس‌تر و مهم‌تر می‌باشد.

ماهیت ذاتی پرستاری احترام به حقوق انسان از جمله :

حقوق فرهنگی، حق زندگی و انتخاب،احترام به شأن و رفتار توأم با احترام است.

پرستاران به عنوان یک گروه بزرگ حرفه‌ای در قلمروعلوم پزشکی است .

در تعامل با سایر کارکنان سازمان نیازمند مسیری مشخص و روشن هستند .

تا باآرامش خاطر به ارائه خدمات به بیماران بپردازند.

wiki

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *